Home » Audyty Energetyczne

Audyty Energetyczne

Firma Qconsultant specjalizuje się w doradzaniu i wspieraniu przedsiębiorstw w zakresie spełnienia wymagań prawnych związanych z przeprowadzenie i dokumentowaniem audytów energetycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej oraz innych wymagań prawa (np. według normy PN-EN 16247-1:2012 czy wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów).

Nasza firma oferuje kompleksowe przygotowanie i wdrożenie systemów zgodnych z normą PN-EN ISO 50001:2012 oraz według wymagań EMAS.

Każde duże przedsiębiorstwo (zatrudniające powyżej 250 pracowników lub, które osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro), ma ustawowy obowiązek przeprowadzić do września 2017 roku audyt energetyczny. Audyty te mają być powtarzane co 4 lata.

Nasi doświadczeni specjaliści przeprowadzają audyty energetyczne i zapewniają pełne wsparcie na każdym etapie procesu. Oferujemy również szkolenia w zakresie efektywności energetycznej oraz stosowanych instrumentów efektywnego zarządzania energią.

Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie to proces, który ma na celu dokonanie szczegółowych analiz potwierdzonych obliczeniami w zakresie proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz opracowaniu planu potencjalnych oszczędności energii.
Zgodnie z wymogami ustawy o efektywności energetycznej, audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

  • jest przeprowadzany na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz zapotrzebowania na moc (dotyczy energii elektrycznej),
  • przedstawia szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez przedsiębiorstwo
  • opiera się, jeżeli jest to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych w sposób umożliwiający uwzględnienie oszczędności energii w dłuższym okresie czasu.

Stosownie do treści art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831, dalej – „ustawa”), z ww. obowiązku zwolniony jest przedsiębiorca posiadający:

lub

  • system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzję Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

Warunkiem jest, aby w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Nasza firma oferuje kompleksowe przygotowanie i wdrożenie systemów zgodnych z normą PN-EN ISO 50001:2012 oraz według wymagań EMAS.

Naszymi klientami w zakresie audytów energetycznych zostali m.in:

  • NOVOMATIC Technologies Poland Spółka Akcyjna Zabierzów
  • SMA Magnetics Sp. z o.o. Zabierzów
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Magropol” Sp. z o.o. Kraków
  • Linter Mining Sp z o.o. Wodzisław Śląski
  • EKWOS Mińsk Mazowiecki

PAMIĘTAJ!

Audyt energetyczny, oprócz spełnienia wymagań prawnych w przypadku dużych przedsiębiorstw, tworzy ramy do redukcji kosztów eksploatacyjnych budynków oraz infrastruktury produkcyjnej. Daje również szereg możliwości usprawnień w działalności przedsiębiorstwa.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym przeprowadzeniem audytu energetycznego, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. kom. 509 628 232 lub wypełnienie formularza kontaktowego.