Home » Systemy Zarządzania

Systemy Zarządzania

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z systemami zarządzaniaAudity wstępne; Wdrożenia; Opracowywanie dokumentacji; Szkolenia dla Pełnomocników / Osób odpowiedzialnych za nadzorowanie Systemów Zarządzania; Szkolenia dla auditorów wewnętrznych; Audity wewnętrzne; Audity drugiej strony.

Wdrażamy, auditujemy i kompleksowo przygotowujemy organizacje do certyfikacji zgodnie z wymaganiami norm i innych standardów:

Najczęściej wdrażane

Żywność i kosmetyki

Wyroby budowlane i spawalnictwo

Inne

W razie potrzeby wdrażamy także inne, wskazane przez naszych Klientów systemy zarządzania oraz międzynarodowe standardy.

Zapraszamy do współpracy.