Home » WSK – Wewnętrzny System Kontroli

WSK – Wewnętrzny System Kontroli

Wewnętrzny System Kontroli (WSK) – Zarządzanie Jakością w organizacjach zajmujących się obrotem z zagranicą towarami, usługami i technologiami o znaczeniu strategicznym.
Norma PN-N 19001:2006 „Wewnętrzny System Kontroli – Wymagania” przeznaczona jest dla wszystkich organizacji niezależnie od ich rodzaju, wielkości czy charakteru prowadzonej działalności, a spełnienie jej wymagań jest warunkiem koniecznym, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkich transakcji związanych z wprowadzeniem do obrotu towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym. WSK służy zapobieganiu transferom do niewłaściwych odbiorców uzbrojenia, sprzętu wojskowego, towarów i technologii podwójnego zastosowania.

Wewnętrzny System Kontroli pełni szczególne funkcje w organizacji:

  • stanowi element krajowego systemu kontroli eksportu, potwierdza uprawnienia do realizowania spedycji towarów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
  • reguluje zasady kontroli i obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
  • określa skuteczne metody i zasady ewidencjonowania obrotu tymi towarami, technologiami i usługami
  • buduje współpracę pomiędzy organizacją a organem kontroli eksportu,
  • ułatwia kontrolę każdej komórki w organizacji, porządkując wszystkie procesy decyzyjne w organizacji,
  • ułatwia sprawdzenie i gromadzenie informacji o partnerach i towarach oraz dokumentacji niezbędnej do przedstawienia podczas kontroli organu kompetentnego,
  • eliminuje lub redukuje do minimum błędy pracowników.

Jak większość systemów zarządzania ten również budową i zastosowaniem podejścia procesowego jest kompatybilny z normą ISO 9001.

Szczegółowe informacje o naszych usługach wdrożeniowych znajdziesz tutaj.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wdrożeniem i późniejszą certyfikacją Wewnętrznego Systemu Kontroli, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. kom. 509 628 232 lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Wybrani klienci, u których Firma QConsultant wdrożyła WSK:

  • Level 11 Sp. z o.o.

Pełna lista klientów dostępna jest tutaj.