Home » Opracowanie i wdrożenie wybranego systemu

Opracowanie i wdrożenie wybranego systemu

Opracowanie i wdrożenie wybranego systemu zarządzania

Proces opracowania i wdrożenia wybranego systemu zarządzania przez Firmę QConsultant obejmuje następujące działania:

 • ocena dotychczasowego systemu,
 • analiza wymagań dla wybranego systemu,
 • ustalenie kontekstu i zainteresowanych stron,
 • wstępna specyfikacją struktury systemu,
 • analiza ryzyk i szans;
 • opracowanie dokumentacji systemu,
 • próbne wdrożenie systemu,
 • weryfikacja systemu zgodnie z wymaganiami określonego standardu,
 • szkolenie z podstawowych wymagań norm lub innych standardów,
 • poprawki do systemu,
 • szkolenie dla audytorów wewnętrznych,
 • trwałe uruchomienie kompletnego systemu,
 • przygotowanie systemu do certyfikacji,
 • doradztwo związane z certyfikacją – ewentualna asysta w trakcie auditu certyfikacyjnego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wdrożeniem i certyfikacją systemu, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. kom. 503 056 199 lub wypełnienie formularza kontaktowego.