Home » System Zarządzania Ryzykiem wg. normy ISO 31000: 2018

System Zarządzania Ryzykiem wg. normy ISO 31000: 2018

Norma ISO 31000: 2018 jest standardem dotyczącym zarządzania ryzykiem. Norma jest zbiorem zasad, jakich należy się trzymać przy wdrażaniu procesu analizy ryzyka w organizacji. Określa ramy tego procesu, jednocześnie wskazując, że każda analiza ryzyka, niezależnie od profilu prowadzonej działalności, powinna trzymać się wytycznych tej normy. Zasady określone w normie są uniwersalne i mogą być stosowane w obszarach:

 • operacyjnym,
 • dotyczącym bezpieczeństwa informacji,
 • finansowym
 • zarządzania ciągłością działania,
 • korporacyjnym,
 • i innych.

ISO 31000: 2018 zapewnia reguły oraz dostarcza ogólnych wskazówek wprowadzania Systemu Zarządzania Ryzykiem.
Wdrażanie i utrzymywanie procesu zarządzania ryzykiem jest wyjątkowo trudne i pracochłonne. Najczęściej, im większa organizacja, tym struktura zarządzania ryzykiem jest bardziej rozbudowana. Podczas audytów procesów zarządzania ryzykiem wnikliwie analizuje się wszystkie aspekty danej Organizacji, w tym cele, strukturę organizacyjną, świadomość wśród pracowników, procesy, które w niej zachodzą, produkty, usługi, zasoby a także projektowanie. Aby móc w pełni zastosować wytyczne normy ISO 31000: 2018 w wielu organizacjach niezbędne stało się wsparcie dedykowanym oprogramowaniem wspomagającym proces zarządzania ryzykiem.

Norma ISO 31000: 2018 ma pozwolić na skuteczne wdrożenie spójnego podejścia wspomagającego wdrożenia innych standardów zarządzania m.in. ISO 9001, ISO 14001 czy ISO 27001.

Nasi konsultanci przeprowadzają wdrożenia lub audyty w zakresie zarządzania ryzykiem, zgodnie z normą ISO 31000: 2018, na każdym etapie działalności firmy. Wdrażając skuteczny proces zarządzania ryzykiem organizacja może poprawić swoją efektywność operacyjną, zwiększyć zaufanie interesariuszy a także skuteczniej zapobiegać stratom.

Szczegółowe informacje o naszych usługach wdrożeniowych znajdziesz tutaj.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wdrożeniem wymagań normy, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. kom. 503 056 199 lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Wybrane organizacje, w których Firma QConsultant wdrożyła zarządzanie ryzykiem oraz przeprowadziła proces szacowania ryzyka zgodnie z normą ISO 31000:

 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • SOFTWARE MIND S.A.
 • Supportive Recycling Poland Sp. z o.o.
 • PKP CARGO S.A. Zakład Południe
 • KAMSOFT S.A (dawniej Global Service)
 • DORFIN Sp. z o.o.
 • DOMENY.PL
 • PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.

Pełna lista klientów dostępna jest tutaj.