Home » Certyfikacja gospodarki leśnej w systemie FSC

Certyfikacja gospodarki leśnej w systemie FSC

FSC (ang.: Forest Stewardship Councilto ®) to międzynarodowa organizacja pożytku publicznego, założona w 1993 r. w Meksyku, zaangażowana w zrównoważone gospodarowanie lasami. Głównymi zasadami sprecyzowanymi przez FSC są:

 • przestrzeganie przepisów prawnych i zasad FSC;
 • odpowiedzialność wynikająca z tytułów własności i praw;
 • współpraca ze społeczeństwem i prawa pracowników;
 • ochrona przed nielegalnym użytkowaniem i zabudową terenów leśnych;
 • korzyści z lasu;
 • oddziaływanie na środowisko;
 • nieprzekraczanie poziomu, który trwale uniemożliwi odnowienie lasów;
 • ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków oraz ich siedlisk;
 • plan gospodarowania;
 • ograniczenie korzystania z chemicznych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych oraz środków kontroli biologicznej;
 • zakaz stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie;
 • monitorowanie i ocena;
 • zachowanie lasów o szczególnej wartości;
 • plantacje;
 • prawa ludności rdzennej – nie dotyczy warunków Polski.

Wymagania stawiane certyfikowanym systemom zarządzania FSC to przede wszystkim:

 • Zarządzanie jakością – wskazanie odpowiedzialności, opracowanie i nadzorowanie dokumentacji, zapewnienie szkoleń dla personelu,
 • System kontroli i pochodzenia produktu – określenie grupy produktów, wybranie systemu kontroli (jednego z trzech), uwzględnienie podwykonawców,
 • Źródło pozyskiwania surowca – nadzór nad dostawcami, identyfikacja i kategoryzacja surowców,
 • Odbiór i magazynowanie surowca – kontrola i znakowanie surowców na wejściu, segregacja wkładów materiałowych na wszystkich etapach, nadzór nad etykietowaniem
 • Kontrola objętości – określenie współczynnika wydajności, bilansowanie materiału, rozliczanie wyrobów.
 • Sprzedaż i dostawa – zarządzanie dokumentacją sprzedażową oraz systemem wydawania oświadczeń i etykietowania wyrobów.

Proces audytu lub certyfikacji może być w prowadzony na jednej z trzech podstaw. Są to:

 • standardy, które opisują prowadzenie gospodarki leśnej i procedury audytu badającego zgodność prowadzonej gospodarki z tymi standardami;
 • system kontroli pochodzenia produktu w każdej organizacji przetwarzającej produkty leśne;
 • zasady użycia logo certyfikatu na produktach pochodzących z certyfikowanych lasów

Celem wdrożenia standardów FSC jest nie tylko rozwój i ochrona lasów, ale także dbanie o uwzględnienie podczas ich eksploatacji kwestii ekologicznych, społecznych i ekonomicznych.

Szczegółowe informacje o naszych usługach wdrożeniowych znajdziesz tutaj.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wdrożeniem i późniejszą certyfikacją Standardu FSC, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. kom. 503 056 199 lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Wybrane organizacje, w których firma QConsultant wdrożyła System FSC:

 • DIAL POLAND Sp. z o.o. Bielsko Biała;
 • KARPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe Józef Kurek Zamieście

Pełna lista klientów dostępna jest tutaj.