Home » IFS – International Food Standard

IFS – International Food Standard

IFS to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności opracowany w 2002 roku przez przedstawicieli niemieckiego handlu detalicznego dla wszystkich producentów żywności, przede wszystkim na potrzeby sieci handlowych i ich marek własnych. Jest on powszechnie uznawany w całej Europie Zachodniej (oprócz Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje standard BRC).
Podstawowym celem systemu IFS jest potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi. Ma on zastosowanie w całym łańcuchu dostaw, od surowca po dostarczenie do konsumenta. Aktualnie jest bardzo szeroko rozpoznawalny a wręcz wymagany przez partnerów biznesowych a także samych konsumentów.

IFS określa szereg wymagań dla organizacji gwarantujących najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów żywnościowych. Należą do nich:

  • spełnienie wymagań systemu HACCP
  • posiadanie prawidłowej dokumentacji systemu zarządzania
  • wdrożenie zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej)
  • posiadanie opisu procesu pakowania produktu i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami
  • szkolenie personelu z wdrożonych procedur

Wdrożenie i certyfikowanie systemu IFS stanowi dowód wysokiego poziomu kompetencji w zakresie bezpieczeństwa żywności a także o zaangażowania organizacji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dla konsumentów oraz relacji z interesariuszami.

Szczegółowe informacje o naszych usługach wdrożeniowych znajdziesz tutaj.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wdrożeniem i certyfikacją Standardu IFS, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. kom. 503 056 199 lub wypełnienie formularza kontaktowego.