Home » System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą PN-EN ISO 22000:2006

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą PN-EN ISO 22000:2006

Norma ISO 22000: 2006 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności , określa wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.
Sprecyzowano w niej wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, w którym organizacja wykazuje zdolność do kontroli zagrożeń w celu zapewnienia bezpiecznych produktów. Podano wymagania dotyczące planowania, projektowania, stosowania, utrzymywania, aktualizowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, który jest ukierunkowany na dostarczenie produktu gotowego, zgodnego z zamierzonym użyciem i zapewnia, że żywność jest bezpieczna dla konsumenta.

W celu ułatwienia procesu wdrażania normy te oparto na schemacie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, co znacząco skraca i ułatwia ten proces.

ISO 22000 składa się z elementów, które zapewniają bezpieczeństwo, na przestrzeni całego łańcucha żywnościowego.
Do tych elementów zaliczamy m.in.:

  • wzajemną komunikację (wewnętrzną i zewnętrzną)
  • zarządzanie systemem bezpieczeństwa żywności
  • zasady HACCP oparte na Codex Alimentarius.
  • dobre praktyki produkcyjną (GMP), higieniczną (GHP) itp.

Standardy te są zaadresowane właściwie głownie do organizacji uczestniczących w procesach łańcucha żywieniowego. Przede wszystkim są producenci żywności, hurtownicy, przedstawiciele marketów i mniejszych sklepów a także hoteli i restauracji. Oprócz tego jest wiele organizacji, które są pośrednio lub bezpośrednio związane z branżą spożywczą i nieustanie mają do czynienia z jedzeniem. Dotyczy to także transportu, magazynowania żywności oraz producentów opakowań dla przemysłu spożywczego. Ważnym aspektem jest też dystrybucja.
Normy bezpieczeństwa żywności są coraz szczegółowiej kontrolowane i należy pamiętać, że niezależnie od wielkości, skali oddziaływania czy stażu organizacji standardy te dotyczą wszystkich.

Szczegółowe informacje o naszych usługach wdrożeniowych znajdziesz tutaj.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wdrożeniem i certyfikacją Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. kom. 509 628 232 lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Wybrane organizacje, w których Firma QConsultant wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności:

  • WIGO Sp. z o.o.
  • Z.P.C. Barbara Luijckx Sp. z o.o.

Pełna lista klientów dostępna jest tutaj.