Home » System Zarządzania Jakością Usług IT wg normy ISO/IEC 20000-1: 2014

System Zarządzania Jakością Usług IT wg normy ISO/IEC 20000-1: 2014

ISO/IEC 20000-1 (w wersji polskiej PN-ISO/IEC 20000-1:2014-01) – jest standardem definiującym procesy, których zdefiniowanie i wdrożenie w organizacji pozwala na kompleksowe uregulowanie obszaru IT – począwszy od zarządzania usługami, poprzez zarządzanie infrastrukturą, konfiguracją, wydajnością, na kwestiach rozliczeń finansowych skończywszy.

Norma wspomaga budowę systemów zarządzania usługami IT pozwalających na kompleksowe uregulowanie obszarów informatycznych w firmie – począwszy od zarządzania usługami, poprzez zarządzanie infrastrukturą, konfiguracją, wydajnością, na kwestiach rozliczeń finansowych skończywszy. Norma definiuje zbiór najważniejszych procesów IT, a więc zarządzanie i raportowanie poziomu usług, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, budżetowaniem i rozliczaniem kosztów IT, zarządzaniem konfiguracją i zmianą oraz relacjami z otoczeniem. Wdrożony system pozwala na optymalizacje zdefiniowanych procesów informatycznych, a tym samym wzrost efektywności i skuteczności funkcjonowania działu IT, a także zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez przeprowadzanie regularnej analizy ryzyka i odpowiednie zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami.

System Zarządzania Usługami IT może stać się użytecznym narzędziem dla wszystkich organizacji, których celem jest skuteczne i rzetelne projektowanie oraz wykonywanie usług w sektorze IT.

Wiele firm stara się przyjąć ISO / IEC 20000-1, nie tylko dla własnych korzyści, ale również jako pomoc przy wyborze dostawców oraz organizacji partnerskich.

Stosowanie tego standardu pomaga dostawcom usług informatycznych
w poprawie jakości usług świadczonych odbiorcom zewnętrznym i wewnętrznym.
Najbardziej systemami zarządzania usługami IT są zainteresowane: firmy produkujące oprogramowanie oraz sprzęt wykorzystujący to oprogramowanie

Szczegółowe informacje o naszych usługach wdrożeniowych znajdziesz tutaj.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wdrożeniem i certyfikacją Systemu Zarządzania Jakością lub dostosowaniem do aktualnego wydania normy, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. kom. 503 056 199 lub wypełnienie formularza kontaktowego.