Home » ZKP – Zakładowa Kontrola Produkcji

ZKP – Zakładowa Kontrola Produkcji

Nadal nie wszyscy mają świadomość faktu, że każdy producent wyrobów budowlanych musi mieć wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). W zależności od systemu oceny zgodności stopień nadzoru ZKP jest różny – może w ogóle nie podlegać kontroli jednostki zewnętrznej, ale niejednokrotnie podlega certyfikacji i ciągłemu nadzorowi.

Zakładowa Kontrola Produkcji ZKP (ang. Factory Production Control, FPC), jak sama nazwa wskazuje, jest systemem stałego, wewnętrznego nadzoru nad procesem produkcyjnym prowadzonym przez producenta, w którym wszystkie elementy powinny być systematycznie dokumentowane poprzez procedury i odpowiednie zapisy. Sposób dokumentowania powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewnienia jakości i osiąganie określonych cech wyrobu. Wymagania związane z ZKP są ogólnie opisane w wymaganiach prawnych, ale jest to na tyle specyficzny system zarządzania, że stopień złożoności i samej budowy różni się w zależności od specyfiki produkcji.

W wielu aspektach ZKP przypomina system zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Gdy organizacja ma wdrożony ten system to spełnienie wymagań ZKP będzie zdecydowanie łatwiejsze.

System powinien określać przede wszystkim:

 • Odpowiedzialności, uprawnienia oraz zależności pomiędzy personelem, zarządzającym i mającym wpływ na zapewnienie jakości i zgodności z wymaganiami;
 • Procedury niezbędne do wykazania stałości właściwości użytkowych wyrobu, na każdym etapie produkcji;
 • Sposób nadzoru nad obowiązującymi wymaganiami prawnymi
 • Zasady prowadzenia i nadzorowania dokumentacji i zapisów;
 • Zasady szkolenia personelu, który ma wpływ na jakość;
 • Sposób postępowania z reklamacjami;
 • Zasady prowadzenia działań korygujących, w celu usunięcia stwierdzonych niezgodności.

Dokumentacja Zakładowej Kontroli Produkcji powinna zawierać przynajmniej następujące dokumenty:

 • Księgę ZKP opisującą zakres systemu z uwzględnieniem procesów realizowanych na zewnątrz;
 • Specyfikacje techniczne: dla wyrobów na poszczególnych etapach produkcji oraz surowców i materiałów stosowanych do produkcji;
 • Udokumentowane procedury / instrukcje:
  • nadzoru procesu produkcyjnego,
  • prowadzenia kontroli i badań,
  • nadzoru nad wyposażeniem do kontroli i badań,
  • prowadzenia oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu
  • postępowania z wyrobem niezgodnym;
  • postępowania z reklamacyjnego;
  • prowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych.

Nadzór nad ZKP powinien być prowadzony przez wyznaczoną do tego osobę o odpowiednich kompetencjach i uprawnieniach.

Korzyści z wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji:

 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi,
 • swoboda we wprowadzaniu wyrobów na rynek UE,
 • wzrost konkurencyjności na rynku polskim i europejskim,
 • możliwość współpracy z dużymi, renomowanymi firmami,
 • minimalizacja błędów powstających w skutek niewłaściwego nadzoru nad produkcją, w tym ilości reklamacji,
 • możliwość przystępowania do przetargów,
 • rozwój firmy,
 • wzrost zaufania klientów.

Szczegółowe informacje o naszych usługach wdrożeniowych znajdziesz tutaj.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wdrożeniem systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. kom. 503 056 199 lub wypełnienie formularza kontaktowego.