Home » System Zarządzania dla Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących wg normy ISO/IEC 17025: 2018

System Zarządzania dla Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących wg normy ISO/IEC 17025: 2018

Norma PN-EN ISO/IEC 17025: 2018 określa wymagania dotyczące właściwego zarządzania jak i kompetencji technicznych dotyczących rodzajów badań/wzorcowań wykonywanych przez laboratorium (warunków lokalowych i środowiskowych, metod badania i wzorcowania oraz ich walidacji, wyposażenia laboratorium, odniesienia pomiarów do wzorców jednostek miary, pobierania próbek czy postępowania z obiektami do badań/wzorcowań). Norma składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej części opisane zostały wymagania dotyczące systemu zarządzania, samej organizacji, nadzoru nad dokumentami i zapisami, podwykonawstwa w badaniach lub wzorcowaniu, zakupów, obsługi klienta oraz przeglądów zarządzania. W drugiej zaś znajdziemy wymagania dotyczące kompetencji technicznych laboratorium w zakresie pomiarów.

Standard ten skierowany jest do tych laboratoriów, które chcą potwierdzić swoją wiarygodność i profesjonalizm w zakresie realizowanych przez nie badań. Dokumentem, który to potwierdza jest certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Korzyści wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania dla Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących:

  • potwierdzenie uprawnień do wykonywania badań,
  • spełnienie wymagań określonych w prawie polskim,
  • zwiększenie wiarygodności uzyskiwanych wyników badań,
  • optymalizacja procesów związanych z organizacją i produkcją,
  • wprowadzenie efektywnego systemu dokumentowania,
  • zapewnienie profesjonalizmu na każdym etapie wykonywania badań,

Szczegółowe informacje o naszych usługach wdrożeniowych znajdziesz tutaj.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wdrożeniem Systemu Zarządzania jego późniejszą akredytacją, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. kom. 503 056 199 lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Wybrani Klienci, którym Firma QConsultant wdrożyła System Zarządzania dla Laboratoriów:

  • Pośrednictwo i Ekspertyzy Lucyna Berlińska

Pełna lista klientów dostępna jest tutaj.