Home » System Zarządzania Energią wg normy PN-EN ISO 50001: 2018

System Zarządzania Energią wg normy PN-EN ISO 50001: 2018

Efektywne zarządzanie energią – jest coraz bardziej powszechnym pojęciem związanym z potrzebami współczesnej gospodarki, która oprócz możliwości rozwoju widzi w tym znaczący aspekt przyczyniający się do ochrony środowiska naturalnego. Norma ISO 50001 umożliwia ustanowienie Systemu Zarządzania Energią, który przez monitorowanie użycia i zużycia energii pozwala na ustalenie bazowego poziomu wykorzystania energii oraz określenie celów związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej. W następstwie czego otwiera nam to perspektywy na pokaźną minimalizację kosztów i szerokie perspektywy rozwoju.

Standard ten został określony z wykorzystaniem koncepcji podejścia procesowego i ciągłego doskonalenia, podobnie jak normy ISO 9001: 2015 czy ISO 14001: 2015, przez co zapewnia łatwą integrację tych systemów.

Wymagania normy narzucają na organizację obowiązek posiadania udokumentowanego Systemu Zarządzania Energią, w którym m.in. należy:

 • prowadzić nadzór na aktualnym i przewidywanym zużyciem energii
 • kontrolować wymagania prawne w tym zakresie,
 • udokumentować i wdrożyć politykę energetyczną
 • określić obszary znaczącego zużycia energii i plany jego redukcji
 • prowadzić pomiary i monitorowanie w zakresie zużycia energii

System Zarządzania Energią może zostać wdrożony w dowolnej organizacji, bez względu na wielkość, rodzaj czy branżę. Wiadomo, że jest on korzystny i przydatny przede wszystkim w jednostkach, które charakteryzują się wysoką konsumpcją energii tj. firmy transportowe, duże zakłady produkcyjne czy elektrociepłownie lub w takich, które są zobowiązane do spełnienia wymagań w zakresie ograniczenia emisji gazów.

Wdrożenie funkcjonującego Systemu Zarządzania Energią pociąga za sobą szereg korzyści, m.in.:

 • Nadzór na zużyciem energii
 • Zapewnienie spełnienia wymagań prawnych
 • Doskonalenie wydajności energetycznej
 • Minimalizacja kosztów związanych ze zużyciem energii
 • Zwiększenie świadomości pracowników na temat zmniejszenia energochłonności przedsiębiorstwa
 • Wzrost prestiżu organizacji
 • Wzrost zaufania społeczeństwa i kontrahentów w stosunku do organizacji.

Zwracamy uwagę, ze wdrożenie Systemu Zarządzania Energią Warunkiem poprzedzone musi być przeprowadzeniem audytu energetyczny przedsiębiorstwa. Nasza firma oferuje taką usługę.

Szczegółowe informacje o naszych usługach wdrożeniowych znajdziesz tutaj.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wdrożeniem i późniejszą certyfikacją Systemu Zarządzania Energią, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. kom. 509 628 232 lub wypełnienie formularza kontaktowego.