Home » OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (ODO)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (ODO)

Od 28 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Każda organizacja, która przetwarza dane osobowe musi spełnić określone wymagania oraz zapewnić bezpieczeństwo tych danych. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych należy się liczyć z odpowiedzialnością administracyjną, cywilną i karną.

Firma QConsultant oferuje Państwu pomoc w zakresie realizacji zdań wynikających z ochrony danych osobowych i spełnienia wymagań ustawy. Prowadzimy konsultacje, szkolenia oraz audity wewnętrzne dotyczące bezpiecznego i zgodnego z przepisami przetwarzania danych osobowych.

Nasze usługi obejmują:

• Przeprowadzenie szkolenia z wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych
dla Administratorów (ADO) i Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (IODO);
• Przeprowadzenie szkolenia z wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych
dla personelu przetwarzającego dane osobowe;
• Pomoc przy identyfikacji zbiorów danych osobowych i dostosowaniu do wymagań RODO;
• Pomoc przy rejestrowaniu ADO w UODO;
• Opracowanie wymaganej przepisami dokumentacji (np. Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, wzory formularzy, itd);
• Pomoc przy wyborze i wdrażaniu zabezpieczeń służących poprawie bezpieczeństwa danych osobowych);
• Wykonanie audytu wewnętrznego na zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
• Wykonanie audytu wewnętrznego sprawdzającego skuteczność zabezpieczeń (technicznych i informatycznych) chroniących dane osobowe.
• Bieżące prowadzenie spraw Administratora Danych Osobowych (Outsourcing) lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO)

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

– telefonicznego: 503 056 199
– poprzez e-mail: a.malczyk@qconsultant.com.pl