Home » Outsourcing ODO

Outsourcing ODO

Nasz firma oferuje klientom usługę, polegającą na zleceniu naszemu konsultantowi obowiązków funkcji Administratora danych osobowych (Inspektora Ochrony Danych Osobowych) odpowiedzialnego za dane osobowe zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

(Outsourcing) Przejęcie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych Osobowych)

Bieżące prowadzenie spraw ABI (IOD) przez naszego konsultanta obejmuje:

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz aktualizacja stanu zabezpieczeń w razie zmian organizacyjnych lub prawnych,
 • reprezentowanie zleceniodawcy w kontaktach z GIODO i innymi zewnętrznymi organami kontrolującymi prawidłowość przetwarzania danych osobowych i klientami w zakresie ewentualnej kontroli zdalnej oraz bezpośredniej,
 • wsparcie w przypadku wystąpienia incydentów ochrony danych osobowych,
 • bieżąca aktualizacja wniosków rejestracyjnych zgłoszonych do GIODO lub innych organów;
 • pomoc przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie powierzania danych osobowych,
 • przeprowadzanie regularnych audytów ochrony danych osobowych oraz przedstawianie raportów pokontrolnych i rekomendacji,
 • cykliczne szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
 • opiniowanie klauzul, regulaminów konkursów, programów lojalnościowych lub innych dokumentów ochrony danych osobowych,
 • opiniowanie wzorów dokumentów (w języku polskim) oraz właściwej realizacji obowiązku informacyjnego, dotyczącego ochrony danych osobowych (odpowiednie klauzule w dokumentach, przygotowywanych przez poszczególne działy organizacyjne)
 • zapewnienie kompleksowej informacji o bieżących sprawach, realizowanych w organizacji w związku z ochroną danych osobowych,
 • udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości związane z ochroną danych osobowych w organizacji.
 • szkolenie nowych pracowników i coroczna aktualizacja szkoleń dla osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

Potrzebujesz Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych Osobowych) , który jest kompetentny oraz spełnia wszystkie wymagania – my Ci go zapewnimy!

Jeżeli są Państwo zainteresowani usługami w zakresie Ochrony Danych Osobowych, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 12 346 54 73, kom. 509 628 232 lub wypełnienie formularza kontaktowego.