Home » Qconsultant

Qconsultant

Firma QConsultant Arkadiusz Malczyk od 2003 r. oferuje szeroki zakres usług związanych z systemami zarządzania:

– Audity wstępne,

– Wdrożenia,

 – Mapowanie procesów,

– Opracowywanie dokumentacji,

– Szkolenia dla Pełnomocników / Osób odpowiedzialnych za nadzorowanie Systemów Zarządzania,

– Szkolenia dla auditorów wewnętrznych,

– Audity wewnętrzne,

– Audity drugiej strony,

Outsourcing funkcji Pełnomocnika /innej osoby do spraw systemu zarządzania, odpowiedzialnej za utrzymanie oraz doskonalenie systemu zarządzania oraz przygotowanie audytów zewnętrznych

Outsourcing funkcji Administratora danych osobowych (Inspektora Ochrony Danych Osobowych) odpowiedzialnego za dane osobowe.

Nasze usługi kierujemy do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, praktycznie ze wszystkich branż, jednostek samorządu terytorialnego, szpitali, publicznych i niepublicznych jednostek medycznych jak również do organizacji pozarządowych.