Home » STRONA GŁÓWNA

STRONA GŁÓWNA

[advps-slideshow optset=”3″]

[one_fourth][virtual_slide_box id=”1″][/one_fourth]
[one_fourth][virtual_slide_box id=”6″][/one_fourth]
[one_fourth][virtual_slide_box id=”3″][/one_fourth]
[one_fourth_last][virtual_slide_box id=”5″][/one_fourth_last]

 

Firma QConsultant Arkadiusz Malczyk od 2003 r. oferuje szeroki zakres usług związanych z systemami zarządzania:

 • Audity wstępne,
 • Wdrożenia,
 • Mapowanie procesów,
 • Opracowywanie dokumentacji,
 • Szkolenia dla Pełnomocników / Osób odpowiedzialnych za nadzorowanie Systemów Zarządzania,
 • Szkolenia dla auditorów wewnętrznych,
 • Audity wewnętrzne,
 • Audity drugiej strony,
 • Outsourcing funkcji Pełnomocnika /innej osoby do spraw systemu zarzadzania, odpowiedzialnej za utrzymanie oraz doskonalenie systemu zarządzania oraz przygotowanie audytów zewnętrznych
 • Outsourcing funkcji Administratora danych osobowych odpowiedzialnego za dane osobowe.

Nasze usługi kierujemy do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, praktycznie ze wszystkich branż, jednostek samorządu terytorialnego, szpitali, publicznych i niepublicznych jednostek medycznych jak również do organizacji pozarządowych.

Z powodzeniem wdrażamy najpopularniejsze systemy zarządzania:

 • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: 2015
 • System Zarządzania Jakością Środowiskowego wg normy ISO 14001: 2015
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001: 2015
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001: 2016
 • Zintegrowane Systemy Zarządzania

Oferujemy także wdrożenie mniej rozpowszechnionych i bardziej wymagających systemów zarządzania, między innymi:

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą PN-EN ISO 22000: 2018,
 • HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point),
 • BRC, IFS,
 • Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP),
 • Dobra Praktyka Higieniczna (GHP).
 • Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018
 • Wymagania NATO dotyczące Systemu Zarządzania Jakością zawarte w normach AQAP
 • System Zarządzania Energią wg normy PN-EN ISO 50001: 2018
 • System Zarządzania Jakością w Branży Motoryzacyjnej wg ISO/TS 16949
 • Zarządzanie ryzykiem wg normy PN-ISO 31000: 2018
 • Wewnętrzny System Kontroli (WSK)
 • Zakładowa Kontrola Produkcji dla wyrobów budowlanych
 • FSC dla organizacji przetwarzających drewno (przemysł drzewny, wytwórczy, drukarnie)

Specjalizujemy się również w doradzaniu i wspieraniu przedsiębiorstw w zakresie spełnienia wymagań prawnych tj.

 • Ustawa o ochronie danych osobowych (ODO) oraz Rozporządzenie dotyczące unijnej reformy ochrony danych osobowych (RODO)
 • Przeprowadzenie i dokumentowanie audytów energetycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie wymienionych standardów i systemów zarządzania. Oferujemy zarówno szkolenia ogólne oraz szkolenia dedykowane, dostosowane do branży i specyfiki działalności naszych Klientów.

Mocną stroną naszej firmy jest wysoko wyspecjalizowany zespół współpracowników z wieloletnim doświadczeniem, co gwarantuje indywidualne podejście do każdego Klienta i stosowanie kreatywnych rozwiązań dostosowanych do wymagań dowolnej organizacji

Współpracujemy z wiodącymi jednostkami certyfikacyjnymi (SGS Polska, GCS Polska, DQS Polska, Centrum Certyfikacji Jakości, BSI Polska, Polski Rejestr Statków, DNV i innymi), co pozwala na przygotowanie firmy do certyfikacji na najwyższym poziomie.

Współpraca z naszą firmą jest punktem wyjścia do nowoczesnego i efektywnego zarządzania!