Korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania

W organizacjach najczęściej występują trzy powody wdrożenia systemu zarządzania

 • wymagania klienta (przetarg, warunek nawiązania współpracy, itp.)
 • marketing – narządzę promocji, zrównanie się z konkurencją i.in.
 • poprawa i ciągłe doskonalenie procesów – świadome wdrożenie, zgodnie z podejściem procesowym i cyklem Deminga wraz z dążeniem do uzyskania wymiernych efektów.

W dwóch pierwszych przypadkach przy podejmowaniu decyzji rzadko jest prowadzona analiza wymagań i korzyści dla firmy co jest bardzo istotne na tym etapie oraz przy samym wdrożeniu. Wiadomo, każdy powód jest dobry, ale warto przeanalizować wszystkie za i przeciw wdrożenia systemu zarządzania i przed rozpoczęciem procesu przygotować na to wszystkich pracowników.

Podstawowy podział jest na korzyści wewnętrzne i zewnętrzne. Najistotniejsze z nich to:

ZEWNĘTRZNE:

 • Zwiększenie wiarygodności wśród obecnych i potencjalnych klientów (zagranicznych również)
 • Wzrost konkurencyjności
 • Poprawa wizerunku organizacji
 • Większa możliwości prowadzenia analiz porównawczych w zakresie działań strategicznych
 • rozumienie i reagowanie na sygnały dochodzące z rynku, poprawa komunikacji między organizacją a klientem oraz dostawcą
 • usystematyzowany system komunikacji z klientem
 • dostosowanie się do wymagań i oczekiwań klientów
 • usystematyzowane i jednoznaczne prowadzenie komunikacji zewnętrznej

WEWNĘTRZNE:

 • Poprawa funkcjonowania całej organizacji, działów, funkcji i osób
 • Poprawa jakości wyrobów i usług
 • Zredukowanie większości strat związanych z procesem produkcji i/lub realizacji usług
 • usprawnienie i nadzorowanie procesu produkcji/realizacji usługi co zapewnia powtarzalność wyrobów/usług i bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie liczby reklamacji
 • usystematyzowanie podstawowych obszarów działalności organizacji, takich jak sprzedaż, produkcja, planowanie
 • usprawnienie komunikacji wewnętrznej oraz systemu decyzyjnego
 • obniżenie kosztów prowadzonej działalności
 • zarządzanie ryzykiem – identyfikacja zagrożeń i szans oraz plany postępowania z nimi
 • poprawa wydajności pracy
 • prowadzenie oceny skuteczności działań, realizowanych szkoleń czy też oceny pracowniczej
 • jednoznaczne określenie kompetencji, zakresów obowiązków i odpowiedzialności
 • Zwiększenie sprzedaży dzięki badaniu percepcji i zadowolenia klienta dotyczącej produktów lub usług
 • Umożliwienie spójnych działań dla realizacji celów ważnych dla firmy
 • Eliminacja strat poprzez standaryzację komunikacji wewnętrznej
 • Usprawnienie procesu zakupów – optymalizacja potrzeb, kosztów zakupowych i zapasów

Jak widać korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jest dużo i warto jest odnieść je do swojej organizacji. Prawdą jest, że jedynie racjonalna i świadoma decyzja o podjęciu działań zmierzających do wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania może przynieść wymienione wyżej korzyści. Ich realizacja oraz wymierna wielkość zależy bezpośrednio od zaangażowania zarządu oraz wszystkich pracowników organizacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wdrożeniem i certyfikacją systemu zarządzania lub dostosowaniem do aktualnego wydania normy bądź standardu, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 12 346 54 73, kom. 509 628 232 lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Print Friendly, PDF & Email