Systemy zarządzania w służbie zdrowia

Dostępność placówek medycznych jest coraz większa i konkurują one między sobą już nie tylko ilością i dostępnością usług medycznych, ale także ich jakością. Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania, oprócz zwiększenia konkurencyjności oraz satysfakcji pacjentów, przynosi też wymierne korzyści poprzez łatwiejsze pozyskiwanie funduszy od NFZ oraz innych źródeł finansowania. Certyfikowana jednostka medyczna otrzymuje dodatkowe punkty podczas konkursów ofert na zawieranie umów o udzielnie świadczeń zdrowotnych organizowanych przez NFZ. Zakłady opieki zdrowotnej, które realizują usługi ze środków publicznych są zobligowane do zapewnienia właściwej jakości świadczeń.

Placówki medyczne, zależnie od zakresu i rodzaju świadczonych usług, mogą otrzymać dodatkowe punkty za posiadanie akredytowanego certyfikatu systemów zarządzania:

 • System Zarządzania Jakością ISO 9001 – 2 pkt.
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 – 2 pkt.

Każda jednostka medyczna może wdrożyć system zarządzania, zaczynając na szpitalach poprzez przychodnie, centra medyczne, zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki medycyny paliatywnej i hospicyjnej, zakłady domowej opieki długoterminowej aż po pojedyncze gabinety stomatologiczne.

Skuteczne wdrożenie systemu zarządzania, oprócz punktów w kontraktowaniu, daje szereg korzyści zarówno dla pacjentów jak i dla samej organizacji. Są to m.in.:

 • wzrost konkurencyjności na rynku usług medycznych;
 • optymalizacja efektów ekonomicznych działalności placówki;
 • poprawa bezpieczeństwa i zadowolenia pacjentów;
 • wzrost wiarygodności i zaufania do placówki pacjentów, kontrahentów oraz jednostek go finansujących;
 • uporządkowanie dokumentacji, stosowanych procedur, instrukcji oraz określenie odpowiedzialności;
 • usprawnienie wewnętrznego funkcjonowania w organizacji;
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi;
 • nastawienie pracowników na identyfikację oraz spełnianie potrzeb i oczekiwań pacjenta.

Oferujemy również możliwość wdrożenia systemu zgodnego z normą PN-EN 15224 Systemy zarządzania jakością – ISO 9001 dla sektora ochrony zdrowia. Standard ten ma na celu określenie i uzupełnienie wymagań  ISO 9001 do specyficznych warunków opieki zdrowotnej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wdrożeniem i certyfikacją Systemu Zarządzania, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 12 346 54 73, kom. 509 628 232 lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Wybrane jednostki medyczne, w których firma QConsultant wdrożyła System Zarządzania:

 • Szpital Specjalista w Kutnie
 • NZOZ NEUROMED Andrychów
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Śródmieście” sp. z o.o.
 • Centrum Medyczne BIOTAMED Barbara Morawska
 • Centrum Zdrowia i Profilaktyki DĄBIE sp. z o.o.
 • MedQusystem
 • CENTERMED Sp. z o.o.
 • NZOZ NEUROMED Tomasz Kudłacik (Andrychów)
 • Lekarskie Centrum Specjalistyczne “Medium ” Sp. z o.o.
 • Centrum Medyczne BIOTAMED Barbara Morawska
 • NZOZ „Medicus”
 • NZOZ „Eskulap” (Skierniewice)
 • NZOZ „Przychodnia Akademicka” (Cieszyn)

Pełna lista klientów dostępna jest tutaj.

Print Friendly, PDF & Email